Using Zama Faucet

You can get 10 Zama token on https://faucet.zama.ai/.

Last updated